Generaties in organisaties: innovatie door diversiteit en succes door leiderschap

Het nieuwste TGI-tijdschrift is helemaal gewijd aan generaties, geweldig!
Laat je inspireren door de rol die generaties kunnen spelen bij innovatie van team en organisatie. Lees over hoe een leidinggevende van generatie X zich verhoudt tot de stijl van leidinggeven van haar voorgangers, de Protestgeneratie, en welke twee generaties haar in haar rol direct in het oog springen. En lees hoe een jonge Pragmaticus levendig beschrijft hoe diversiteit tussen collega’s meer nog dan irritant ook interessant kan zijn. En wat te denken over hoe Toon Gerbrands, algemeen directeur van voetbalclub AZ, aankijkt tegen de leidende rol die de jongste generatie Y kan vervullen op weg naar succes.

Om dit allemaal te lezen, klik hier.

Andere link:

Voor een Generatie-videoproject ‘Generaties in Beeld’.

Voor een nieuw seniorenproject: let op ons volgende bericht.

 

Herkenning en / of vragen na het lezen? Laat het ons weten door te mailen naar contact@dekrachtvangeneraties.nl

 

DE KRACHT VAN GENERATIES organiseert in maart 2013 een tweedaagse: Leidinggeven aan Generaties

Vraag je je, als leidinggevende, wel eens af hoe oudere medewerkers gemotiveerd aan het werk kunnen en willen blijven? En of het mogelijk is om de expertise van deze oudere generatie te verbinden met de drive  van de jongere werknemers? Of wat je over het hoofd hebt gezien in het begeleiden van je jonge leidinggevende die nu jouw organisatie verruilt voor een andere? Of hoe je een aantrekkelijke werkgever kunt zijn voor álle generaties?

Ben je op zoek naar Inspiratie en kennis over wat elke generatie specifiek nodig heeft om maximaal te presteren? En naar concrete handvatten ……..lees verder………… en meld je aan.

 

De ‘waarde’ van de oudere generatie medewerkers is meer dan een centenkwestie!

 

‘Demotie voor de oudere medewerker’ (recent genoemd door CapGemini) heeft de afgelopen weken een storm aan reacties (in kranten, blogs en twitters) losgemaakt. Demotie gaat in dit geval over de wens van het bedrijf dat oudere medewerkers met minder salaris genoegen moeten nemen omdat hun kennis is verouderd, hun marktwaarde is gezakt en hun salaris te hoog is in verhouding tot hun prestaties. Stopt de meerwaarde van de oudere medewerker op het moment dat hij te duur wordt? En wie bepaalt wat te duur is en welke grens wij daarvoor hanteren?  Het is maar hoe we naar die realiteit kijken en welke betekenis we daar zelf aan geven. Of zoals Jitske Kramer (cultural antropologist) op een lezing (18-01-jl bij Trend voor trainers) zei: “Iets heeft geen betekenis van zichzelf, dat geven wij eraan”.

Een organisatie is meer dan alleen een kosten- batenplaatje, het is ook een sociaal systeem. Generaties spelen een belangrijke rol in de evolutie van sociale systemen en de bijdrage die ze (kunnen) leveren aan de vitaliteit ervan. De oudere generatie is een van de vier generaties die anno 2013 in organisaties werkzaam zijn. In het boek ‘Generaties! Werk in uitvoering’ beschrijft Bontekoning dat elke generatie in principe alleen haar eigen weg kan (her)vinden in de bijdrage die ze levert en de rol die ze op zich neemt in het ontwikkelen van de organisatie(cultuur). En dat de generaties daarbij wel elkaars steun nodig hebben, dus ook die van hun leidinggevende die hoogstwaarschijnlijk tot een andere generatie behoort. Ik merk in mijn werk dat senioren in een organisatie niet willen dat er over hen besloten wordt, maar dat er met hen gepraat wordt als het gaat over indringende veranderingen als salaris, positie etc. Ze willen zeker het proces aangaan om bewust na te denken over de waarde van hun senioriteit voor de organisatie, de plaats van werk  in hun leven en de manier waarop ze hun verantwoordelijkheid kunnen invullen. En in dat proces maken ze soms ineens keuzes die verrassend anders zijn dan ze zelf aanvankelijk dachten. Minder werken en hun huidige functie ombuigen tot een die beter past, inclusief financiële consequenties zijn twee mogelijkheden daarvan.

 

Vraag:

Stimuleert u de waarde van alle generaties voor uw organisatie en hun bijdrage aan de vitaliteit daarvan?

voor inspiratie en cursus daarover: kijk op www.dekrachtvangeneraties.nl/aanbod/leidinggeven-aan-generaties

 

In de winter laten we de natuur zijn werk doen

Ongeveer twee jaar geleden waren Annemieke en ik bij de presentatie van het boek ‘Leven en werken in het ritme van de seizoenen’ van Jaap Voigt. Steeds weer als een seizoen zich uitdrukkelijk manifesteert denk ik aan zijn wijsheden en nu kijk ik terug op onze activiteiten in 2012.

In de lente van 2012 hebben we filmmateriaal gemaakt waarin de energieën van de verschillende generaties als het ware van het doek spatten. Iedere keer als we dit materiaal in een workshop gebruiken, beleven de deelnemers aan den lijve wat de Kracht van Generaties kan doen als die constructief ingezet gaat worden voor de ontwikkeling van de organisatie.
Een hele kleine proeve van die energieën kun je zien in de onderstaande trailer die we hebben laten maken.

In aanloop naar de zomer hebben we bij Atos een paar workshops gegeven om leidinggevenden meer bewust te laten worden van de verschillen tussen de generaties en hoe ze die kunnen inzetten in hun werk. Levendige gesprekken en ideeënuitwisselingen vonden er plaats.
Annemieke werkt met een groep van de Protestgeneratie in de gezondheidszorg en al zoekend positioneert deze generatie zich opnieuw in de organisatie.

Midden in de herfst hebben we opnieuw de workshop ‘Generaties in beeld’ georganiseerd, dit keer voor coaches, HRM-adviseurs en andere geïnteresseerden. Onderwerpen waren o.a. de kennisoverdracht tussen de generaties, hoe je jongere medewerkers in een vergrijzende organisatie kunt boeien en binden en het gevaar om de tussenliggende generaties te vergeten.

Na de winter gaan we aan de slag met ‘Leidinggeven aan generaties’. We organiseren een tweedaagse training op 7 en 28 maart voor leidinggevenden die kennis willen maken met de Kracht van Generaties en deze willen toepassen in hun team. Lees meer en meld je aan.

Maar eerst gaan we genieten van een lekkere winter. Alle ideeën voor het nieuwe jaar die al zijn opgeborreld, laten we rustig rijpen. Zoals gezegd: Laat de natuur z’n werk doen en dan vol verwachting het nieuwe jaar in.

Wij wensen jullie en degene die je liefhebt fijne kerstdagen en een mooi 2013 waar je talenten verder tot bloei zullen komen.

 

Afrekening tussen generaties

Afrekening tussen generaties is de vette kop in de bijlage Opinie & Debat van de NRC, afgelopen zaterdag 28-10-2012. Aanleiding is het (dan nog) aanstaande regeerakkoord wat een herverdeling van inkomen en bezit tussen de generaties lijkt te gaan betekenen. In een aantal artikelen wordt geschreven over ‘de zware lasten van dertigers’, ‘de jongere in nood’, ‘kritiek op de babyboomers is terecht’ en ‘die jongeren zijn verwend’.

Terugkerend in alle artikelen zijn de aspecten geld, concrete actuele feiten en een diversiteit aan ‘beoordeling’ van dezelfde feiten, afhankelijk vanuit welk perspectief er naar gekeken wordt. In wat ik lees bespeur ik een tendens om ouderen tegenover jongeren te plaatsen en omgekeerd. Misschien is dat niet bewust de bedoeling, maar de woorden die gekozen en de argumentaties die opgezet worden, beïnvloeden beeldvorming in die richting.

Deze tendens herken ik ook in organisaties. Wat ik zoal hoor?

  • “Oudere werknemers zijn duur en niet flexibel”,
  • “we hebben veel ouderen in dienst en willen verjongen, we kunnen hen niet ontslaan dat is te duur, maar .. hoe gaan we het dan aanpakken”?
  • “ik werk hier alleen maar met ouderen…….”
  • “onze jonge leidinggevenden komen niet uit de verf”

Ik wil die tendens graag keren en deze geluiden als signalen zien waar vragen onder liggen. Bijvoorbeeld: Hoe kunnen we ouderen actief betrokken en vitaal houden zodat ze hun waarde inzetten voor de ontwikkeling van onze afdeling? Wat kunnen we in gang zetten zodat jongeren kunnen leren van de wijsheid en expertise van de ouderen? Wat hebben de jongeren de ouderen te bieden? Hoe kunnen leidinggevenden, vaak van generatie X, effectief intergenerationeel samenwerken bevorderen? Kunnen we de feedback van de Pragmatische generatie horen en gebruiken om ingesleten processen en procedures vernieuwen?

Laten we elkaar niet afrekenen omdat we tot een bepaalde generatie behoren, niet uitsluiten, maar insluiten, we hebben elkaar nodig, zeker in deze tijd.

Wat elke generatie specifiek te bieden heeft? Lees hierover in ons E-boekje met basisinfo daarover en kijk naar het filmpje “A day at the office” hieronder waar ieder zijn eigen bijdrage heeft en het plezier in samenwerken met elkaar toeneemt.

Why not now?

Wie ervan houdt om naar mensen te kijken, zal in de tram een gelegenheid bij uitstek vinden. Zo ondervond ik een aantal dagen terug.
Onderweg naar het centraal station viel mijn oog op een jongedame; naar schatting zo’n 22 jaar oud. Het shirt dat zij aan had droeg de tekst “why not now?”. Ik vroeg mij af waarom zij specifiek dit shirt had aangetrokken en wat de tekst voor haar betekent. Terwijl ik hierover nadacht, herinnerde ik mij de workshop een paar weken geleden als afsluiting van het project ‘De Kracht van Generaties in Beeld‘. De tekst op haar shirt is namelijk tekenend deze jonge generatie.

Nu zult u wel benieuwd zijn waar het project over ging en wat wij precies hebben gedaan. De titel van het project geeft in essentie de kern ervan weer. Met ‘De Kracht van Generaties in Beeld‘ brengen wij de verschillende generaties met elkaar in contact en door middel van thema gecentreerde interactie met elkaar in gesprek. Op deze manier laten wij de kracht(en) van deze generaties zien. Verder krijgt het intergenerationeel samenwerken een nieuwe impuls, door vanuit het generatieperspectief naar dagelijkse werksituaties te kijken. Tijdens dit project hebben wij van elke generatie beeldmateriaal verzameld dat we ook in ons nieuwe aanbod zullen gebruiken. In de afsluitende workshop van het project maakte dit beeldmateriaal de tongen los en de gesprekken levendig: herkenning van eigen en andere generaties, (kritische) vragen en vooral enorme werkenergie om elkaar te willen begrijpen.

Bent u al enthousiast? Wij wel! En met ons de mensen die deel hebben genomen aan dit project over ‘De Kracht van Generaties in Beeld‘. De nieuwsgierigheid naar andere generaties en het enthousiasme van de deelnemers inspireert ons enorm door te gaan met het onder de aandacht brengen van het generatieperspectief als belangrijke innovatiebron binnen organisaties.

Wilt u meer weten over De Kracht van Generaties en wat dat voor uw team / organisatie kan opleveren door daar nu in te investeren?
In de workshop ‘Generaties in Beeld’ op 18 oktober (‘s middags) maakt u m.b.v. beeldmateriaal kennis met de specifieke kracht van iedere generatie. Hun drijfveren, waarden en beweegredenen zijn van invloed op hoe zij spreken, denken en handelen.
En op hoe zij andere generaties waarnemen en ‘beoordelen’. Beelden dragen ook bij aan herkenbaarheid van die specifieke krachten en stimuleren het proces om daar met elkaar van te leren.

In de tweedaagse cursus voor leidinggevenden en HR-professionals op 29 november en 13 december gaan we hier dieper op in én verwerft u concrete handvatten hoe het intergenerationeel samenwerken binnen uw team / organisatie te bevorderen.

Why not now?
Zet de data in uw agenda en meldt u aan via een mail: info@algravandenelshout.nl