Leidinggeven aan Generaties

- bouwen aan krachtige teams waarin álle generaties optimaal samenwerken -

Vraag je je wel eens af

Hoe oudere medewerkers gemotiveerd aan het werk kunnen en willen blijven? En of het mogelijk is om de expertise van deze oudere generatie te verbinden met de drive van de jongere werknemers? Of wat je over het hoofd hebt gezien in het begeleiden van je jonge leidinggevende die nu jouw organisatie verruilt voor een andere? Of hoe je een aantrekkelijke werkgever kunt zijn voor álle generaties?

Ben je op zoek naar

Inspiratie en kennis over wat elke generatie specifiek nodig heeft om maximaal te presteren? En naar concrete handvatten voor in de dagelijkse praktijk?

Onze Tweedaagse

Schrijf je in voor onze tweedaagse speciaal voor leidinggevenden, coördinatoren, teamleiders, projectleiders en teamcoaches als je de vernieuwingskrachten van de vier generaties constructief wilt benutten en krachtige teams wilt bouwen waarin alle generaties effectief en zinvol samenwerken.

Aan het eind van de tweedaagse

  • heb je specifieke kennis over de vernieuwingskrachten van de vier generaties
  • heb je een duidelijk beeld over wat elke generatie nodig heeft om zich optimaal in te zetten en te ontwikkelen
  • ben je in staat generatiekenmerkend gedrag en generatiepatronen (makkelijker) te herkennen
  • ben je je ervan bewust in welke mate jij zelf op dit moment de vernieuwingskrachten van elke generatie (on)bewust stimuleert of belemmert
  • heb je inzicht in welke leiderschapsinterventies intergenerationeel samenwerken bevorderen
  • ben je in staat deze zelf toe te passen

Waarom is dit belangrijk

Op dit moment werken er vier generaties op de Nederlandse arbeidsmarkt. En uit onderzoek blijkt dat iedere generatie ‘intuïtief weet’ wat niet meer vitaal is in de hen omringende (organisatie)cultuur en precies daar wil vernieuwen. Door beter en bewuster van deze krachten gebruik te maken kunnen nieuwe manieren van samenwerken en communiceren ontstaan die werkenergie genereren bij álle generaties. Dan kunnen ze het beste dat ze te bieden hebben vol inzetten en mede-verantwoordelijkheid dragen voor het behalen van team- en organisatiedoelstellingen. De leidinggevende speelt een belangrijke rol in het tot stand brengen hiervan.

Aanpak en werkwijze

  • we beginnen met filmpjes waarin de specifieke krachten van alle generaties hoorbaar, zichtbaar en voelbaar zijn
  • deze inzichten gebruiken we in het kijken naar je eigen team / organisatie: wat speelt daar en wat wordt je (nog) meer duidelijk als je daar naar kijkt met de generatiebril op? Van welke generatiedynamiek is hier sprake en wat vraagt verantwoordelijkheid op te pakken en aan te gaan?
  • we staan stil bij factoren die ouderen vitaal houden en jongeren actief betrokken.
  • we onderzoeken welke leiderschapsinterventies stimulerend en remmend zijn op het proces van intergenerationeel samenwerken

We werken graag met actuele praktijksituaties om er ter plekke met elkaar van te leren. We oefenen in analyseren, goed waarnemen en effectief interveniëren.

Naast onze filmpjes willen we één of twee van jullie vragen tussentijds eigen beeldmateriaal te maken om in de tweedaagse te gebruiken.

De tweedaagse is een combinatie van theorie en praktijk met een duidelijk accent op ervaringsgericht leren. Wij gebruiken de methode van Thema Gecentreerde Interactie die levendig leren van álle generaties mogelijk maakt, leiders ondersteunt in hun rol en het delen van verantwoordelijkheid aanwakkert.

Begeleiding

Annemieke Algra en Michaël van den Elshout

Beiden ervaren begeleiders van teamontwikkelingsprocessen met als specialisatie De Kracht van Generaties.

Praktische informatie

Groepsgrootte minimaal 8 en maximaal 16 deelnemers, bij voorkeur uit alle generaties
Locatie (omgeving) Amsterdam
Aanmelding via contact@dekrachtvangeneraties.nl
Kosten €875,– exclusief 21% BTW, inclusief lunch en trainingsmateriaal.

De 2e deelnemer van uw organisatie krijgt 15% korting, een derde deelnemer 20%

Na aanmelding ontvang je een factuur en informatie over de locatie

Annulering tot 1 maand voor aanvang tegen administratiekosten ad € 75,- Daarna is annulering niet meer mogelijk. Een collega kan altijd uw plaats innemen.

Kijk ook op: www.dekrachtvangeneraties.nl en www.algravandenelshout.nl