Doel

Weet u dat:

  • het generatieperspectief nieuwe antwoorden mogelijk maakt voor actuele organisatiethema’s zoals oudere medewerkers vitaal betrokken houden bij de organisatie en jongeren gemotiveerd vasthouden?
  • Iedere generatie een drang tot vernieuwing in zich heeft en op haar eigen manier een bijdrage levert aan de ontwikkeling van uw organisatie?
  • iedere generatie intuïtief weet wat ze daarvoor moet doen maar dat we dat in de praktijk onvoldoende herkennen, waarderen en gebruiken?
  • organisatieontwikkeling effectiever wordt als leidinggevenden bewust sturing geven aan de krachten van álle generaties en het nieuwe met het oude verbinden?

Met De Kracht van Generaties bieden wij een onderzoekend, verdiepend en concreet perspectief in het leidinggeven aan de dynamische wisselwerking tussen generaties en handvatten om duurzame ontwikkeling daarin mogelijk te maken.