Drijfveer

In gesprek met onze opdrachtgevers stuiten we op actuele thema’s waarin generatievraagstukken besloten liggen.

Vergrijzing:
Hoe kunnen we ervaringsdeskundigheid van de oudere medewerker benutten en hem vitaal betrokken houden bij onze organisatie?

Verjonging:
Onze jonge medewerkers beginnen gemotiveerd maar verliezen jammer genoeg binnen een paar jaar hun enthousiasme. Zien we wat over het hoofd en wat kunnen wij doen?

Nieuw leidinggevend kader:
Onze nieuwe leidinggevenden komen onvoldoende uit de verf terwijl ze juist positie in moeten nemen. Wat hebben zij nodig wat wij hen moeten bieden? Hoe kunnen zij aansluiting vinden bij de oudere medewerker, wiens leidinggevende taak zij overnemen en bij de jongere die voor vol mee wil doen en tegelijkertijd moet leren van ervaring?

Met De Kracht van Generaties benaderen we deze vragen vanuit de diverse generaties en de verschillen ertussen. Nieuwsgierig onderzoeken we wat ons en anderen beweegt in het werk. Hoe stimulerend of onbedoeld belemmerend is dat voor andere generaties? Ontdek ook wat u zelf hierin kunt leren.